EY NEBİ!

 


E
Y NEBİ!

Ey; gözlerinde cenneti saklayan, ayağını bastığı yerler cennet kokan nebi!.
Ey; Yarad
an'ın en güzel eseri!. "Sen olmasaydın, sen olmasaydın..
alemle
ri yaratmazdım!." dediği!. Var oluşunun şerefine, bütün varlığı hediye ett
iği!.
Ey; i
nsanoğlunun ufku -en güzel insan.. Allah'ın sevgilisi, kainatın
gözbebeği!.
Ey; rahm
eten li'l-
alemin!.
Se
n den şefaat dilenen biçarelerin en sefiliyim, desem.. şefaat e
der misin?.

Ey; kupk
uru çölleri cennete çeviren gül!
.
Ey; gönl
ünden gül dökülen res
ul!.
Küçük
kız çocuğunun elinden tutup da giden, kuşu ölen çocu
ğa
başsağlı
ğı dileyen.. gözlerinden yaş dökülen devenin gözyaşlarını silen R
esul!.
B
enim de gözümün yaşını siler mis
in?.
Küçük
kız çocuğunun tuttuğu gibi tutsam elinden; yüreğimde
n binlerce kuş uctu, bin'i de öldü desem.. bana cennet kuşlarından bir k bahşeder misin?.

Ey
; İslam'ın peygamberi!. Sevda ikliminin, en güzel mevsiminin..
en güzel çiçeği!. Ama mahzun, ama kederli...

Dai
ma düşüncede, daima hüzün içinde ömründe, bir defa bile,
kahkahayla gülmemiş.. gül yüzlü, güler yüzlü sevgili!.
Gözlerim
i yumsam, ve; hülyana dalsam.. o gül kokulu gülüşün i
le, benim de gözlerimin içine güler misin?.
Bir kerec
ik olsun seni düşünerek başımı koyduğum olmuşsa yastığım
a, tutunduğum olmuşsa sana ve senin sevdana.. işte onun, işte onun hatrına!.

Ey
; gözünü sevdiğim, özünü sevdiğim, sözünü se
vdiğim!.

Ey; gönlümün sultanı efendim
!. Ümidim, muradım, kurtarıcım, müjde
cim...

Seninle Kevser havuzunun başınd
a buluşabilecek miyim?. desem
..
bulun
duğun yerden, yüreğime bir damla su se
rper misin?.
Seni sevsem!
. Çok, çok sevsem!. Öyle çok sevsem ki; sen koksa
özüm,
yüreğim.. sen k
oksa nazım, edam.. gönlüm sen dolsa, benim her şeyim
sen olsan !
Ali'n,
Fatıma'n gibi olsam!. Seni, onlar gibi seviyor olsam.. s
en
de; beni, o
nları sevdiğin gibi seve
r misin?.

Ey; bize bizden daha ziyad
e merhamet eden!. "Ümmetim, ümmetim!.
" diyerek, üstümüze titreyen!.

Ey; en
ziyade muhtacımız, en çok isteyenimiz
!. Bizi, Hak'tan dileyenimiz!.

Sen, um
anı umutsuzluğa düşürmezsin!. Sen, se
nden isteyeni geri çevirmezsin!.

Se
nden, senin rahmetini dilesem.. ey; alem
lere rahmet olsun diye gönderilen, bana da rahmet eder misin?
Ey; Rahim!. V
e.. ey; Kerim!.

Asr-ı saad
et'ten değilim!. Kokladığın gül, soluduğun hava,
yediğin hurma, içtiğin süt, okşadığın kuzu, bindiğin deve, avuçladığın kum dahi değilim!. 
Bir
kez olsun, yüzüne
yüz sürmedim!.

Lakin; ben, senin.. "
Kardeşlerim!." dediğindenim!. Ve; sana
ve
sünnetine revan olmak isteyenlerd
enim!. Ve la
kin;
daha hala sevgili Ve
ysel Karani'nin tırnağının ucu misali bile değ
ilim, desem..
bana da hırkand
an gönderir misin?.

Doğduğun günün, g
ecenin hürmetine.. bu gün ve gece; yü
reğime, bir nur olup düşer misin?...

 

 
Reklam
 
 

KISA MENÜ

Kıyamet Almetleri

Dostluk Belirtisi

54 Farz

Fâtiha Sûre-i Celilesi Meali

Kadr Sûre-i Celilesi Meali

Veda Hutbesi

Komşu Hakkı

imansız Gitmenin Sebebleri

Fakirliğin Sebebleri

Esmaûl Hûsna

HABER
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
http://img127.imageshack.us/img127/4593/imzadj1.gif