Tefizname ( siir )

TEFVIZNÂME

Hak şerleri hayreyler
Zannetme ki gayşeyler
Arif anı seyreyler.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Sen Hakka tevekkül kıl
Tefviz et rahat bul
Sabr eyle ve razı ol.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Kalbin ona berk eyle
Tedbirini terk eyle
Takdirini derk eyle.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hallâk-ı Rahim oldur
Rezzâk-ı Kerim oldur
Fe'âl-i hakim oldur.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Bil kad-ı hacâtı (Allah)
Kıl âna münacâtı
Terk eyle murâdâtı (dilekler)

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Bir işi murâd etme
Olduysa inâd etme
Hak'dandır o reddetme

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler
Boştur gâm-u teşvilşer (telâş)
Ol hikmetini isler.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hep işleri fâiktir
Birbirine lâyıktır
Neylerse muvâfıktır.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Dilden gamı dûr (uzak) eyle
Rabbinle huzur eyle
Tefviz-i umûr eyle (işleri Allaha havale et)

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Sen adli zulüm sanma
Teslim ol oda yanma
Sabret, sakın usanma.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Deme şu niçin şöyle
Bak sonuna sabr eyle
Yerincedir ol öyle.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma
Incitme gönül yıkma
Sen nefsine yan çıkma

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Mü'min işi renk olmaz
Akıl huyu cenk olmaz
Arif dili tenk (dar) olmaz

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hos sabr-ı cemildir
Takdir-i kefilindir
Allah ki vekilimdir

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Her dilde onun adi
Her canda onun yâdı
Her kuladır imdâdı

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Nâçâr kalacak yerde
Nâgâh eder ol perde
Dermân eder ol derde.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Her kuluna her anda
Geh (bazan) kahr-û geh ihsânda
Her anda o bir şanda.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Geh mu'ti û geh mâni
Geh darr ü gehi nâfi
Geh hâfidu gef râfi.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Geh âbdin eder ârif
Geh eymenü geh hâif (korkutucu)
Her kalbi odur sârif (bilen)

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Geh kalbini boş eyler
Geh hulkunu (huyunu) hoş eyler
Geh aşka duş eyler (bağlar)

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Geh sâde ve geh rengin
Geh tabun eder rengin (Tas eder kalbini)
Geh hürrem (sevinçli) geh gamgin (kederli)

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç
Ten mezbelesinden geç
Dil gülşenine gel göç

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Bu nass (insanlar) ile yorulma
Nefsinle dahi kalma
Kalbinden irap olma.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Geçmislerle geri kalma
Müstakbele kem dalma
Hal ile dahi olma.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Her dem anı zikreyle
Zirek (kurnazlık) ligi koy şöyle
Hayrân-i Hak ol şöyle.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Gel hayrete dal bir yol
Kendin unut anı bul
Koy gafleti hazır ol.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Her sözde nasihat var
Her nesnede ziynet var
Her işte ganimet var.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Hep rumz (isaret) u isarettir
Hep gamz ve besâdet (müjde) tir.
Hep ayn-ı inayettir.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Her söyliyeni dinle
Ol söyleteni anla
Hoş eyle kabul canla.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Bil elsine-i halkı (halk dilleri)
Eklâm-ı Hak ey Hakkı
Öğren edebu hulku.

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.

Vallah güzel etmiş
Billah güzel etmiş
Tallah güzel etmiş.
Allah görelim netmiş
Ne etmişse güzel etmiş.

 Mârifetnâme

Erzurumlu Ibrahim Hakki Hz.

 
Reklam
 
 

KISA MENÜ

Kıyamet Almetleri

Dostluk Belirtisi

54 Farz

Fâtiha Sûre-i Celilesi Meali

Kadr Sûre-i Celilesi Meali

Veda Hutbesi

Komşu Hakkı

imansız Gitmenin Sebebleri

Fakirliğin Sebebleri

Esmaûl Hûsna

HABER
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
http://img127.imageshack.us/img127/4593/imzadj1.gif