TEŞRİK TEKBİRİ

TEŞRİK TEKBİRİ

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir

Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmiüç farz namazının arkasından birer defa

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denir Anlamı şöyledir: "Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir Allah'tan başka ilâh yoktur O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir Hamd Allah'a mahsustur" Tekbirlerin bu şekli Hz Ali ve Abdullah b Mes'ûd (r anhümâ)'ya dayanır

Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır İbrahim (as), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (as) gökten buna bedel olarak bir koç getirir Dünya semasına ulaştığında yetişememe endişesi ile Cebrail (as); "Allahu ekber Allahu ekber" diyerek tekbir getirir İbrahim (as) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (as) da; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur (es-Saffât, 37/102, 107; İsmail" maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (ty), I, 87, 88)

Tekbirlerin yirmiüç vakit okunması Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göredir Fetvâ da buna göre verilmiştir Ebû Hanîfe'ye göre, teşrîk tekbirleri arefe günü sabah vaktinden, bayramın ilk günü ikindi vaktine kadar olan sekiz vakit farz namazlarının arkasından getirilir

Teşrîk tekbirleri birçok fakihe göre vaciptirBazılarına göre ise sünnettir Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göre farz namazlarını kılmakla yükümlü olanlara bu tekbirler vaciptir Bu konuda tek başına kılanla, imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkekle kadın eşittir Böyle teşrîk tekbirleri cemaatle de, yalnız başına da eda edilir Kaza da edilebilir Erkekler tekbiri açiktan, kadınlar ise gizlice getirir Vitir namazı ile bayram namazları sonunda tekbir getirilmez

Ebû Hanîfe'ye göre, teşrîk tekbirlerinin vacip olması için yükümlünün hür, mukîm ve erkek olması ve farz namazın cemaatle kılınmış bulunması şarttır Bu yüzden yolcu, köle, kadın ve tek başına namaz kılana bu tekbirler vacip olmaz Ancak bu sayılanlar imama uyarlarsa, cemaatle birlikte tekbir alırlar Cuma ve bayram namazı kılınmayan küçük yerleşim merkezlerinde de teşrik tekbiri getirilmez ve cuma günü öğle namazını cemaatle kılan özürlü kimselere de vacip olmaz

Bir yılın teşrîk günlerinde kazaya kalan bir namaz, yine o yılın teşrik günlerinden birinde kaza edilse, sonunda teşrik tekbiri alınır, fakat başka günlerde veya başka yılın teşrîk günlerinde kaza edilse, teşrîk tekbiri alınmaz
ALINTI :

 
Reklam
 
 

KISA MENÜ

Kıyamet Almetleri

Dostluk Belirtisi

54 Farz

Fâtiha Sûre-i Celilesi Meali

Kadr Sûre-i Celilesi Meali

Veda Hutbesi

Komşu Hakkı

imansız Gitmenin Sebebleri

Fakirliğin Sebebleri

Esmaûl Hûsna

HABER
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
http://img127.imageshack.us/img127/4593/imzadj1.gif